GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası ile Kullanıcı, Kişisel Verilerinin aşağıdaki şekilde kullanmasına onay vermektedir:

  1. Kişisel Verileri toplamasına ve işlemesine, kendi kayıtlarını tutmak, şirket içi raporlama ve analiz yapma ve destek verme amacıyla kullanmasına
  2. İşbu Gizlilik Politikasında ve Kullanım Sözleşmesinde düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla Kişisel Verileri kullanmasına
  3.  Sitede yer alan Satıcılara tarafınızı tanıtmak amacıyla Kişisel Verileri transfer etmesine
  4. Kişisel Verilerin veri analizi ve diğer ölçüm metotları arasında iş performansını, kayıtlı kişi sayısını, kanalları, gerçekleştirilen işlemleri ve site performansını belirlemek amacı ile kullanılmasına
  5. Kanunen, mahkeme kararı veya başka bir yetkili organ tarafından gerekli görüldüğü takdirde veya hukuki bir uyuşmazlıkta Gogame’ın haklarını korumak için gerekli olduğu hallerde veya Gogame’ın bahse konu ifşanın herhangi bir fiziksel zararı veya maddi kaybı önlemek üzere veya şüpheli veya fiili bir dolandırıcılık faaliyeti veya yasadışı faaliyete ilişkin soruşturma ile bağlantılı olarak gerekli veya uygun olduğuna kanaat getirmesi halinde Kişisel Verileri vermesine
  6. Kişisel Verilerin ticari işimizi değerlendirme, işletme ve geliştirme amacı ile amacıyla kullanılmasına
  7. İnteraktif varlıklarımızın takibi ve geliştirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin kullanılmasına.